Om en person misstänkt för brott i Sverige men bor i ett annat EU-land ska hon eller han kunna åka hem i stället för att vara häktad här.

På samma sätt ska en misstänkt person som lever i Sverige åka hem och bli övervakad här i väntan på att brottsutredningen blir klar.

Det är ett EU-förslag som håller på att genomdrivas i svensk lag.

Förslaget är ett led i att genomföra rambeslutet om uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom EU.

Den nya lagen ska börja fungera den 1 augusti 2015.