Regeringen vill förändra polisutbildningen och göra om den till en högskoleutbildning. Och nu har utredaren Petra Lundh lämnat över sitt förslag till en högskoleutbildning.

– Vi måste rusta polisen för dagens verklighet med avancerad brottslighet och svårtydd information. Då krävs en gedigen utbildning som gör dem redo för snabba analyser, kritiskt tänkande och komplex problemlösning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning.

Den nuvarande polisutbildningen bedrivs under fyra terminer vid Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Södertörns högskola, på uppdrag av Polismyndigheten, som också beslutar om utbildningsplanen och rekryteringen. Studenterna börjar sin aspirantutbildning på sex månader vid Polismyndigheten.
Utredaren föreslår att:

Den nuvarande grundutbildningen blir en yrkesexamen om 180 högskolepoäng.

Gymnasiebetygen ska få större betydelse för antagningen till utbildningen.
Psykologtest ska finnas kvar, medanegåvningstestet och personlighetstestet kan slopas. Lämplighetstestet och någon form av psykologisk bedömning ska vara kvar liksom de fysiska och medicinska kraven – och krav på körkort och svenskt medborgarskap.

Den som antas till polisutbildningen ska ha genomgått en säkerhetsprövning eftersom utbildningen är placerad i säkerhetsklass.

Universitets- och högskolerådet ska ta fram en ny områdesbehörighet för utbildningen som leder till polisexamen. och ska innefatta de nödvändiga kraven för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.