Den 1 mars 2017 höjs parkeringsavgiften och bilen får forslas bort.

Regeringen har beslutat att ett fordon får flyttas om ett ogiltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad har använts. Och att en kommun kan fastställa felparkeringsavgiften till 1.300 kronor.

Med den nya ändringen kan en kommun flytta fordon om ett falskt eller ogiltigt parkeringstillstånd har använts. Såväl kommuner som handikapporganisationer har efterfrågat åtgärder för att stoppa fusk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
– Vi ger nu kommunerna förbättrade förutsättningar att bedriva en effektiv parkeringsövervakning samt minska incitament till fusk och missbruk av parkeringstillstånd, säger infrastrukturminister Anna Johansson.