Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet i budgetförhandlingarna kommit överens om en ny höjning av underhållsstödet till ensamstående med 150 kr för barn 11-14 år, och med 350 kr för barn 15-18 år.

Nu är underhållsstödet 1573 kr per barn och månad. Konsumentverket visar att kostnaden för ett barn i hushållet ökar kraftigt med barnets ålder. Vid årsskiftet kommer också den tidigare beslutade höjningen på 150 kr för 15-18-åringar, att träda i kraft.

Den nya höjningen av underhållsstödet träder i kraft 1 juli 2018 och kostar 135 miljoner 2018, 276 miljoner 2019 och följande år.