Riksidrottsförbundet får 7 500 000 kronor för att skapa arbetslag för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Riksidrottsförbundet har valt ut idrottsdistrikten i Västerbotten, Gotland, Västra Götaland, Halland och Skåne/Blekinge för satsningen under 2017. Riksidrottsförbundet och Arbetsförmedlingen har gjort en överenskommelse för att få fler att komma ut i arbetslivet genom att delta i aktiviteter där motivation, hälsa och social träning står i fokus.

- Det finns grupper av människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och här kan idrotten vara en väg ut ur utanförskap. Idrotten har lång erfarenhet av att genom praktik och utbildning möjliggöra för människor att få jobb och kan i och med det här beslutet redan i år stärka insatserna för att få fler i jobb och samtidigt utveckla idrotten lokalt och regionalt, säger idrottsminister Gabriel Wikström.