Inflationstakten är nu uppe på 2,1 procent och ökar möjligheterna för Riksbanken att börja höja styrräntan från den nuvarande negativa nivån minus 0,5 procent. Det är SCB som meddelar att inflationstakten enligt konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, hamnade på 2,3 procent i augusti.

Men konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,2 procent från juli 2017 till augusti 2017. Under motsvarande period 2016 sjönk KPI med 0,1 procent. Ändå fortsätter prisökningstakten att ligga strax över de två procent Riksbanken eftersträvar att Sverige ska ha mer långvarigt. Att Riksbanken ändå tvekar att höja räntan beror på att direktionen avvaktar vad som sker i övriga Europa. Om inte Europeiska centralbanken, ECB, höjer sin styrränta vill inte heller Riksbanken göra det.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (6,8 procent) med 0,3 procentenheter. Högre boendekostnader (0,3 procent) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet, huvudsakligen beroende på högre priser på el.

Uppgången motverkades främst av prissänkningar på paketresor (-20,7 procent) som bidrog nedåt med 0,4 procentenheter och utrikes flygresor (-25,3 procent) som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

KPIF (KPI med fast ränta) är ett index som visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. Förändringen i KPIF är det Riksbankens från och med i september håller sig till.