För regeringen som presenterat sin digitaliseringspolitik är målet att Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. Men varnar för att jobb kommer att försvinna, samtidigt som man inte vill ha robotskatt.

- Jobb kommer försvinna. Men att fortsätta producera och arbeta som tidigare är inte realistiskt och att försöka bromsa utveckling med en innovationshämmande robotskatt är inte ett alternativ. I stället ska vi vara med och leda och driva utvecklingen. Då kan vi påverka hur tekniken förändrar samhället. Det handlar om mängder av nya jobb och verksamheter, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Digitaliseringsstrategins fem delmål:

Digital kompetens – I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.

Digital trygghet – I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.

Digital innovation – I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.

Digital ledning – I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering ske genom digitalisering.

Digital infrastruktur – Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering.