Sverige och Tyskland har ingått i ett så kallat innovationspartnerskap, som ska leda till nya exportprodukter och starkare konkurrenskraft. En stolt närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) presenterade denna, som han ansåg, unika nyhet inför de båda ländernas regeringschefer.

Mikael Damberg ledde på tisdagseftermiddagen ett rundabordssamtal med fokus på innovation och samarbete för en hållbar framtid på Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Bland deltagarna fanns representanter från tyska och svenska företag, institutioner och myndigheter. Närvarade gjorde även tyska förbundskanslern Angela Merkel och statsminister Stefan Löfven.

- Jag är stolt över att vara här idag och kunna lansera det nya innovationspartnerskapet mellan Tyskland och Sverige. Det är en unik överenskommelse om samarbete mellan våra länder för att främja innovativa samhällslösningar, nya exportprodukter och starkare konkurrenskraft, sa Mikael Damberg.

Sverige och Tyskland är lika på många sätt och står inför gemensamma samhällsutmaningar med bland annat klimatförändringar, åldrande befolkning och ökad global konkurrens. Länderna samarbetar redan på många nivåer och med det nya innovationspartnerskapet växlas samarbetet upp till nästa nivå.

Inom ramen för innovationspartnerskapet ska Sverige och Tyskland tillsammans genomföra en studie kring elvägar, möjliggöra stärkt samarbete mellan svenska och tyska testanläggningar, stärka små och medelstora företags digitalisering och utbyta kunskap om upplägg av teknisk infrastruktur inom området för e-hälsa.

Diskussionerna fokuserade på överenskommelsens fyra teman: mobilitet, testbäddar, digitalisering av små och medelstora företag och e-hälsa. Deltagarna representerade tyska och svenska företag, bland andra Siemens och Scania; institutioner som Materialforschung und –prüfung (BAM) och RISE och myndigheter som Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Vinnova och Tillväxtverket.

– Där andra ser hinder, ser tyska och svenska företag nya marknader, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som var den i regeringen som på tisdagsförmiddagen hade hedersuppdraget att ta emot den tyska förbundskanslern när hon anlände till Stockholm för en dags möten med såväl kungaparet som statsminister Stefan Löfven.

De båda regeringscheferna har bland annat det brittiska EU-utträdet, Brexit, och konsekvenserna av den nye amerikanske presidenten Trumps politik. För svenskt vidkommande har samarbetet med Tyskland blivit än mer angeläget i och med att Storbritannien hoppar av. Hittills har Sverige ofta eftersträvat ett nära EU-samarbete med britterna, två länder som ställt sig mer kallsinniga än andra till en utveckling i riktning mot stort mått av europeisk överstatlighet.