I takt med att allt fler flyktingar sökte skydd i Sverige mobiliserade frivilliga för att hjälpa till. Nu har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram en vägledning för samverkan mellan kommuner och civilsamhället.

I arbetet med att ta emot människor på flykt har civilsamhället under det senaste året gjort stora insatser, anser MUCF.

Myndigheten har nu överlämnat sin rapport till regeringen.

-Många aktörer som beskriver flyktingmottagandet menar att civilsamhället spelat en stor roll när antalet flyktingar på kort tid blev så många. Den offentliga sektorn hade inte klarat situationen lika bra utan de enastående arbetsinsatser som många frivilliga gjort. Av det måste vi lära och utveckla den lokala samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn, säger Lena Nyberg, generaldirektör vid MUCF.

Exempel på vad civilsamhället och kommuner kan göra för att etableringen av nyanlända ska bli mer effektiv, enligt rapporten:

- En samlad ingång – till exempel en integrationssamordnare – i kommunen för organisationer som arbetar med nyanlända och som behöver samverka med olika kommunala verksamheter.

- Samarbete mellan organisationer i civilsamhället så att alla kan bidra med det som de är bäst på.

- Kommunerna kan ha stor nytta av civilsamhällets företrädare i arbetet med att informera nyanlända om lagar, sjukvård och andra förhållanden

- Kommunerna kan erbjuda civilsamhällets organisationer lokaler för deras verksamhet.