Nu går Datainspektionen ut för andra gången och varnar polisen för att skicka känsliga utdrag ur brottsregistret med vanlig post.

Datainspektionen är kritisk till att polisen använder vanlig B-post för att skicka brottsregisterutdrag som innehåller mycket känsliga uppgifter. Det finns cirka 1.655 000 personer i utdraget.

Inspektionen visar att polisen använder vanlig B-post även då utdrag som innehåller mycket känsliga uppgifter skickas till den som begärt utdraget.

- Redan 2013 förelade vi polisen att ändra sina rutiner så att utdrag som innehåller mycket känsliga inte skickas med B-post, eftersom det är viktigt att säkerställa att det är rätt person som tar emot utdraget. Nu är vi tvungna att upprepa det föreläggandet, säger Jonas Agnvall som lett granskningen och tillägger att Datainspektionen i det nya beslutet tydligare har preciserat vilka uppgifter som bör anses som mycket känsliga.

Brev

Porto Betalt är ett förenklat sätt att betala för stora mängder post. Breven ska vara märkta med texten Porto Betalt och eventuellt inlämningspostkontor. Kunden betalar per faktura i efterhand. Det går även att betala kontant. Då gäller samma pris som för frimärkt brev.