Kommuner som inte lyckas hitta modersmålslärare åt nyanlända måste få köpa fjärrundervisning på entreprenad från andra kommuner. Varför är det förbjudet? undrar Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Utbildningsministern har sagt att regeringen ”kommer att ändra lagen för att möjliggöra fjärrundervisning”. Men i Skolverkets kommande försöksverksamhet undantas möjligheten att upphandla undervisningen av andra kommuner på entreprenad, trots att den formen är den enda möjliga för många kommuner, skriver Per-Arne Andersson, chef för SKL:s avdelning utbildning och arbetsmarknad, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

I stort sett alla kommuner tar emot nyanlända elever, en elevgrupp som ökat betydligt de senaste åren. Men bristen på modersmålslärare och studiehandledare i de språk som de nyanlända eleverna talar är stor. Det gäller såväl i glesbygdskommuner som i många andra kommuner som tar emot nyanlända skolbarn.

Flera kommuner som inte har lyckats rekrytera lärare i alla språk löser detta genom att köpa studiehandledning och modersmålsundervisning som fjärrundervisning av andra kommuner på entreprenad. Lärare kommunicerar från en studio till elever med handledare i en annan.

Tekniken och arbetssättet har utvecklats mycket och undervisningen håller en god kvalitet. Men att köpa fjärrundervisning av andra kommuner på entreprenad är av någon anledning inte tillåtet, trots att det inte finns något annat alternativ. Kommunerna kan ju inte trolla fram behöriga lärare till glesbygden.

En utredning om att se över entreprenadreglerna planeras, men direktiven till denna saknas ännu. Ändå har både Skolverket och Skolinspektionen sedan länge påpekat vikten av att reglerna behöver ses över för att hitta en lösning som gynnar eleverna.

– Kanske har regeringen inte förstått frågan helt och hållet? Men att förbjuda entreprenad som lösning för fjärrundervisning är som att försöka minska bilars koldioxidutsläpp utan att tillåta katalysatorer, skriver Per-Arne Andersson.