Arbetslösheten minskar, men samtidigt är en stor grupp personer långvarigt arbetslösa och sjukskrivna. Majoriteten är även långvarigt beroende av kommunernas ekonomiska bistånd. Drygt 100 000 vuxna hade bistånd i mer än tio månader de senaste åren.

– Vi vill ha en dialog med regeringen om ett nytt arbetsmarknadsprogram med en bättre samordning mellan myndigheter, kommun, landsting och regioner för att långvarigt arbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Många blir långvarigt beroende av kommunernas ekonomiska bistånd. Det riskerar att leda till utanförskap, ohälsa och stora samhällskostnader. De insatser som hittills genomförts för att de ska närma sig arbetslivet, har inte varit tillräckliga.

SKL:s förslag  omfattar en kombination av individanpassade insatser som kan utföras av olika aktörer.

– Eftersom arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar menar vi att det är naturligt att staten har huvudansvaret i ett nytt program och ersättningssystem. Staten bör även möjliggöra att kommunerna kan ta ett större ansvar för utförandet insatserna genom tydliga befogenheter och finansiering, säger Leif Klingensjö.

 

SKL:s förslag i korthet

Målgruppen är individer mellan 25-58 år som står långt från arbetsmarknaden och en längre tid har försörjt sig på ekonomiskt bistånd eller andra ersättningar.

Förslaget omfattar en kombination av individanpassade insatser som är inriktade på att komma i arbete, utbildning, hälsa och socialt stöd. Insatserna ska kunna utföras av olika aktörer. Det centrala är att insatserna samordnas mellan aktörerna.

Staten föreslås vara huvudansvarig för programmet, vilket ska bedrivas under ett år, med möjlighet till förlängning.

Individen får en statlig ersättning, vilken kan kompletteras med andra inkomster från exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag som sammantaget täcker deltagarens behov och minimerar behovet av kompletterande ekonomiskt bistånd.