Nästan alla kommuner har etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete visar en ny rapport. Kommunpoliser tros kunna underlätta samarbetet.

Lokala samarbeten mellan kommunen och Polisen, finns i de flesta kommuner, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Beslut och resurser har förts ut till lokala polisområden. Samverkan mellan Polismyndigheten och kommunen leds och drivs av kommunpoliser.

– De nya kommunpoliserna är positiva för det lokala brottsförebyggande arbetet. Det bidrar till att det finns en naturlig koppling mellan kommun och polis. Det ska bli intressant att se hur det gynnar utvecklingen framöver, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på SKL.

Antalet anmälda stöldbrott och antalet utvecklade bränder har minskat de senaste åren. Däremot syns ett trendbrott för skadegörelse och oro för brott, där en längre tids positiv utveckling nu går åt fel håll.

– Det är glädjande att se att antalet utvecklade bränder fortsätter att minska. En viktig del i arbetet med att förebygga bostadsbränder är de riktade kommunikationsinsatser som genomförs på lokal nivå. För att lyckas med detta är samverkan mellan olika aktörer i kommunerna viktig säger Patrik Perbeck, chef för brand- och olycksförebyggande frågor på MSB.