Södertälje hamnar för andra gången i domstol på grund av att Konkurrensverket anser att kommunen genomfört en otillåten direktupphandling. Myndigheten kräver att Södertälje döms till 450.000 kronor i böter.

Södertälje kommun har, enligt Konkurrensverket, brutit mot upphandlingsreglerna när ett avtal träffades om verksamhetsstöd.

Enligt Konkurrensverket har Södertälje kommun förlängt avtal utan att göra en ny upphandling med annonsering. Avtalet gäller verksamhetsstöd för Social- och omsorgskontoret. Kontraktssumman uppgår till 5 miljoner kronor, vilket överstiger den gräns som finns för direktupphandling. Därmed är det fråga om en otillåten direktupphandling enligt Konkurrensverket.

– Otillåtna direktupphandlingar är prioriterade överträdelser i vårt tillsynsarbete, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

– Om upphandlingar annonseras och konkurrensutsätts enligt reglerna, ökar möjligheterna att det är det bästa avtalet till det bästa priset som vinner, säger han.

Södertälje kommun har tidigare dömts att betala böter/upphandlingsskadeavgift för att ha gjort en otillåten direktupphandling. Detta ser Konkurrensverket som en försvårande omständighet.