Förslaget att utse Konkurrensverket till tillsynsmyndighet över EU:s hamnförordning avvisas – av Konkurrensverket, som i stället vill att Transportstyrelsen ska få uppdraget.

I yttrandet framhåller Konkurrensverket att Transportstyrelsen som är sektorsmyndighet med tillsynsansvar inom transportområdet är mest lämpad att vara tillsynsmyndighet även över EU:s hamnförordning.

Konkurrensverket säger vidare i sitt yttrande att det är positivt att nya aktörer kan ges tillträde till marknaden för hamntjänster. Det skapar möjlighet för en effektiv konkurrens, och är till nytta för konsumenterna.