Nästan nio av tio myndigheter som dömts att betala böter för felaktiga upphandlingar har ändrat i sina rutiner, enligt Konkurrensverket.

Kommuner, statliga myndigheter och andra organisationer som omfattas av upphandlingsreglerna kan dömas till böter eller upphandlingsskadeavgift på maximalt tio miljoner kronor om de bryter mot reglerna.

Konkurrensverket har lämnat in 62 ansökningar om att böter eller upphandlingsskadeavgift ska dömas ut av förvaltningsdomstol. I nästan samtliga fall har Konkurrensverkets krav helt eller delvis fått bifall i domstol.

De skärpta reglerna har haft effekt, visar nu en kartläggning som Konkurrensverket gjort.

88 procent av alla upphandlande myndigheter som dömts att betala böter/ upphandlingsskadeavgift har förbättrat sina upphandlingsrutiner.

Det har handlat om organisationsförändringar, nya inköpsrutiner, eller ändrad arbets- eller rollfördelning. Kompetensförstärkning och utbildningar har också genomförts på många håll.

– Att så många sett över sin organisation och rutiner för att hantera upphandlingar bättre är glädjande. Det innebär att de berörda myndigheterna kommer att ha bättre förutsättningar att följa regelverket och göra bättre upphandlingar framöver. Det tjänar alla på, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.