10 miljarder i kommunstöd
Kommunerna får själva avgöra var pengarna ska läggas.

3,5 miljarder till flyktingar och integration
Migrationsverket och domstolarna får 2,3 miljarder kronor ­extra för att hantera alla asylansökningar.

1,8 miljarder till klimat och miljö
En stor del går till supermiljöbilspremien.

1 miljard till utsatta familjer.

820 miljoner till rut­avdrag för reparationer, ”växastöd” för att kunna anställa medarbetare.

390 miljoner till forskning och innovationer

180 miljoner till polisen och Säpo
Polisen får vänta på den stora utbetalningen. Nästa år blir det 180 miljoner för polisen och Säpo. Först åren därpå byggs satsningen ut.

175 miljoner mot skatteflykt
Regeringen vill förstärka Skatteverket.

100 miljoner till bredband i glesbygd.

CSN-lån till körkort på högst 25 000 kronor för att ta körkort.

Högre tandvårdsbidrag för äldre mellan 65 och 74 år. Från dagens 150 kronor per år till 300 kronor per år.

Höjd sjuk- och aktivitetsersättning med 187 kronor per månad före skatt.
Även en höjning av bostadstillägget med 100 kronor i månaden.
Sammanlagt en höjning på 287 kronor i månaden för denna grupp som rör sig om 200 000 personer som i genomsnitt får 167 kronor mer per månad.

Höjning av inkomstgräns för bostadsbidrag. Tidigare kunde ensamstående tjäna 117 000 kronor om året. Nu är gränsen 127 000 kronor. För sammanboende är beloppen 58 500 respektive 63 500 kronor.
Höjning av flerbarnstillägget för det tredje ­barnet med 126 kronor mer
i månaden.

Rut för reparation av vitvaror
50 procent av arbetskostnaden och max 25 000 kronor per år. Om du inte fyllt 65 då det är 50 000.