Jordbruksverket uppmanar nu allmänheten att inte lämna kvar några matrester ute i naturen. En lämnad korvmacka kan innebära att afrikansk svinpest sprids till svenska grisar, vilket innebär en smäll för svensk grisnäring.

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan, via mat. Därför vädjar nu svenska myndigheter till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem.

– Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett positivt fall skulle nämligen kunna begränsa vår export starkt. Ett hårt slag mot Sverige i stort med andra ord, berättar Maria Cedersmyg, handläggare på Jordbruksverket.

Alla typer av charkvaror innehållande kött från smittade grisar kan bära på virus. Det beror på att sådana produkter, till exempel kallrökta korvar och torkad skinka, inte upphettats tillräckligt under tillverkningen för att avdöda viruset.

- En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka inte bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också slå hårt mot svensk ekonomi. Därför vädjar vi nu till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester innehållande charkvaror så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem. Exempel på charkvaror är rökt korv och skinka, säger Maria Cedersmyg.

De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde – till exempel hos vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. EU är bekymrade över spridningen och har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning.

Smittade länder

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.