Det senaste året, från oktober 2014 till och med oktober i år, har arbetskraftskostnaderna ökat mer för arbetare än för tjänstemän, rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB.

Arbetskostnadsindex, AKI,  för den privata sektorn steg med 3,9 procent för arbetare och 3,5 procent för tjänstemän.

I oktober beräknas preliminära AKI till 119,2 för arbetare och 122,0 för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tid. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

I augusti har ungdomsrabatten förändrats för arbetsgivare. Denna förändring är även med i AKI.