Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården minskar i mer än hälften av landstingen och regionerna.

Minskningen i primärvården omfattar alla personalkategorier.

Totalt sett fortsätter dock kostnaderna att öka, men i betydligt lägre takt än motsvarande period i fjol.

– Hälso- och sjukvården är på rätt väg, men utvecklingen tar längre tid än beräknat, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kostnaderna minskar i nära hälften av landstingen och regionerna. Ändå fortsätter kostnaderna att öka med 6,3 procent eller 79 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet 2017.

Inom sjukhusvården har kostnaderna för inhyrda läkare och sjuksköterskor ökat med 21 respektive 23 procent.

Samtidigt har alla landsting och regioner ökat antalet tillsvidareanställda. Sedan 2010 har antalet ökat för varje år, förra året med nära 6 000 personer. I november 2017 var cirka
245000 personer sysselsatta inom vården.