Samåkning mellan släktingar och vänner ska, liksom nu, vara oreglerad, men ingen vinst får tas ut, enligt taxiutredningen som lämnats över till regeringen i dag. Men körtjänster mot betalning, som den numera nerlagda Uber pop gjorde, ska inte betraktas som samåkning.

Kör man mot betalning är det taxitrafik. Då ska bilen ha en taxameter eller annan teknisk lösning som appar, och från den 1 januari ska information från taxametrarna eller apparna skickas till redovisningscentraler hos Skatteverket.

Dispenser för att slippa taxameter i vissa slags bilar som färdtjänstbilar ska tas bort. Att ta bort dispensmöjligheter minskar obalansen mellan de som har taxameter och de som har dispens, som annars ökar betydligt när systemet med redovisningscentraler införs. De ca 10 procent av taxifordonen som har taxameterdispens i dag och väljer att använda särskild utrustning för taxifordon i stället för taxameter uppskattas få en merkostnad på mellan 0,4 och 0,8 procent av omsättningen. Teknikutvecklingen kan minska kostnaderna för kontroll av taxibranschen ännu mer i framtiden.

Liberalernas skattepolitiske talesperson, Mathias Sundin (L), är kritisk till utredningens slutsats.

– Uberpop och andra samordningsverksamheter ska vara lagliga i Sverige såvida de betalar skatt och gör rätt för sig. Sverige ska inte backa in i framtiden, säger Mathias Sundin.