Skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomst minskar. År 1993 låg kvinnors medianinkomst på 75 procent av mäns medianinkomst. År 2013 ökade det till 81 procent. Kvinnorna är närmare männens löner strax vid 60 års ålder.

Statistiska centalbyråns statistik visar att under tioårsperioden 2003–2013 ökade medianinkomsten för åldersgruppen 20–64 år med 17 procent räknat i fasta priser. Det var en mindre ökning än den föregående tioårsperioden 1993–2003 då ökningen var 26 procent. Ökningen var större för kvinnor än för män under båda perioderna. Kvinnors inkomster ökade med 52 procent mellan 1993 och 2013, medan ökningen för män var 42 procent.

År 1993 låg kvinnors inkomst på 75 procent av mäns inkomst, 2003 var andelen 78 procent och 2013 81 procent. Det innebär att skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomster minskade med nästan en fjärdedel under dessa 20 år.

Kvinnors inkomst ligger närmast mäns inkomst i åldrarna strax före 60 år. Då är kvinnors medianinkomst 85 procent av mäns medianinkomst. Störst är avståndet i de lägre åldrarna då kvinnor har mindre än 75 procent av mäns inkomst.

Sedan 1993 har skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomst ökat bland de yngre, men minskat i åldrarna över 30 år. Allra kraftigast minskade skillnaden de sista åren före pension. År 1993 låg 64-åriga kvinnor på knappt 65 procent av mäns inkomst. År 2013 hade andelen ökat till 80 procent.