Försäkringskassan är kritisk till kvaliteten i läkarintygen, medan läkarna ifrågasätter handläggarnas förmåga att överpröva läkarnas bedömningar i läkarintygen. Det har lett till att regeringen att Försäkringskassan ska kartlägga omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg då den sjukskrivnes arbetsförmåga ska bedömas.

- Samarbetet mellan läkarkåren och försäkringskassan fungerar inte tillräckligt bra. Det är tydligt att det finns olika bild av såväl behov som hur sjukförsäkringen fungerar, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Av kartläggningen ska följande framgå:

− Den totala andelen kompletteringar som begärs in.
− Vilka uppgifter som kompletteringen avser.
− Fördelning efter sjukfallslängd.
− Fördelning efter den försäkrades kön, ålder, diagnos och arbetsmarknadsstatus.
− Fördelning mellan primärvård och specialistvård samt region.