Om det är något regeringen är förtjust i så är det att kalla till dialogmöten. En minister kör kommundialog, en annan har haft dialog om ungdomsarbetslöshet, en tredje driver skoldialog – och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hårdlanserar sin livsmedelsdialog som nu snabbas på och kallas ”speeddejting”.

På tre snabba dialogmöten ska Sven-Erik Bucht lyssna på 35 aktörer om vad de vill ha med i regeringens kommande livsmedelsstrategi.

Livsmedelsdialogen inleddes i våras för att få in synpunkter och förslag till utformningen av en långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige. Vid tre tillfällen den närmaste tiden träffar Sven-Erik Bucht företrädare för 35 organisationer och aktörer som är viktiga för livsmedelsstrategins framtagande.

För att på bred front förankra livsmedelsstrategin och samla inspel har landsbygdsministern under våren och försommaren rest runt i Sverige och pratat med och lyssnat på aktörer kopplade till livsmedelskedjan. Nu fördjupas dialogen genom att Sven-Erik Bucht vid tre tillfällen ska ”speeddejta” ytterligare 35 organisationer och aktörer från dryckes- och livsmedelsindustrin.

Dialogmötena hålls 17 och 24 augusti samt 3 september. Under mötena kommer aktörerna att få tillfälle att presentera vilka sakfrågor som är viktiga för dem och hur de kan bidra till genomförandet av strategin.

– Det är viktigt att den livsmedelsstrategi som vi just nu håller på att ta fram är väl förankrad i hela livsmedelskedjan och därför vill jag träffa så många av aktörerna som möjligt för att ta in synpunkter och förslag. Jag ser fram emot dessa enskilda möten och hoppas på många intressanta inspel, säger Sven-Erik Bucht.

Parallellt med den här dialogserien håller landsbygdsministern i gång flera andra dialoger som är viktiga för livsmedelsstrategins framtagande och genomförande.

Till exempel, förklarar Bucht, har en nationell dialoggrupp med bred representation från livsmedelskedjan bildats samt en grupp med företrädare för stora livsmedelsföretag. Livsmedelsstrategin ska presenteras under våren 2016.

Till sin hjälp att genomföra dessa dialogmöten har landsbygdsministern en särskild processledare, förutvarande jordbruksministern Annika Åhnberg. Hon skriver på näringsdepartementets egen blogg, ”näringsbloggen”:

– Vi måste till att börja med göra det synligt och tydligt för hela samhället att jordbruk och livsmedelsproduktion verkligen är ”industrier som har framtiden för sig”, för att vända på ett känt uttalande. De gamla basnäringarna lever i människors medvetande, som det som bär landet och visst, de kommer att finnas kvar och spela en roll. Men det är ju jordbruk och livsmedel, som kommer att bära in i framtiden. Det behövs mer mat och det behövs bättre mat och vi kan leverera det. På många håll i världen går det åt andra hållet, förutsättningarna blir sämre. Vi har mark, vatten och skickliga företagare med kunskap och kompetens. Vi är dummare än tåget (som min gamla pappa brukade säga) om vi inte fattar vilka möjligheter som ryms här.