För att dagspressen ska kunna överleva trots sjunkande upplagor för tryckta tidningar krävs att de digitala intäkterna ökar och kompenserar annonsbortfall. Storstadspressen ser ut att lyckas – men det går sämre för landsortspressen.

Det är mediernas branschorganisation TU – Medier i Sverige som nu redovisar utfallet för annonsintäkterna från tidningarnas digitala kanaler under 2016. Totalt ökade de med 3,3 procent jämfört med 2015, men landsortspressen backade en halv procent. Storstadstidningarna ökade dock med 6,6 procent.

Morgontidningarna i storstäderna drog därmed in 449 miljoner kronor och tidningarna i övriga landet delade på 375 miljoner i digitala annonsintäkter.

Under 2016 års sista kvartal ökade storstadspressens digitala annonsintäkter med 7,9 procent, jämfört med samma period 2015. Samtidigt minskade landsortspressens digitala intäkter med 10,6 procent.

Dagspressens annonsintäkter från den tryckta tidningen minskade med cirka tio procent 2016, jämfört med föregående år.