Nu får länsstyrelserna i Mellansverige själva bestämma om licensjakt på varg. Naturvårdsverket har överlämnat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige. Hädanefter är det länsstyrelserna runt om i landet  som tar hand om förvaltningen av rovdjur som politikerna beslutade om i december 2013.

I våras överlämnade Naturvårdsverket rätten att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna. Nu har turen kommit att överlämna rätten att fatta beslut om licensjakt.

- Länsstyrelserna har kunskap om sin region och besluten kommer på så sätt närmare de som är berörda av rovdjuren, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

I mellersta Sverige överstiger antalet vargar, som mäts i föryngringar, de fastställda miniminivåerna. Då kan rätten att fatta beslut om licensjakt överlämnas till samtliga länsstyrelser i förvaltningsområdet, vilket Naturvårdsverket nu gjort. I norra och södra Sverige finns inte tillräckligt med föryngringar. Därför överlämnas inte rätten att fatta beslut om licensjakt på varg dit. Som föryngring räknas en varghona som har ungar som överlevt till sin första vinter.

Naturskyddsföreningen är skeptisk till nyordningen med regionala beslut om rovdjur:

- Att överlåta licensjakten till länsstyrelser, som i vissa fall öppet deklarerat sin vilja att minska sin vargstam med hälften eller mer, är helt enkelt inte ansvarsfullt. Den nya ordningen innebär också att beslutet inte kan överklagas i domstol, säger Oscar Alarik , jurist vid Naturskyddsföreningen. Detta står i stark konflikt med EU-rätten.