Regeringen föreslår ändringar i vallagen för att stärka skyddet för valhemligheten och ökar möjligheterna för personröstning.

I dag finns det inga krav på att vallokaler ska skydda platserna där väljare tar valsedlar inför att man ska rösta. Nu föreslår regeringen att det ska införas ett krav på att platsen där valsedlarna finns ska vara avskärmad.

Ingen ska kunna veta vilket parti eller kandidat en väljare har röstat på. Förslaget stärker skyddet för valhemligheten. Det minskar också risken för att väljare ska utsättas för otillåten påverkan i samband med röstningen.

Regeringen föreslår även ökade möjligheter att personrösta. Förutom att väljare ska kunna rösta på anmälda kandidater på namnvalsedlar ska de också kunna personrösta på blanka och partimarkerade valsedlar. Det här underlättar för väljare som till exempel vill personrösta utanför sin egen valkrets.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.