Lönerna har det senaste året, från mars i fjol till mars i år, ökat med 2,9 procent. Arbetskostnadsindex, AKI, steg under samma period med 3,0 procent för arbetare och 3,1 procent för tjänstemän. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och bearbetningar gjorda av Medlingsinstitutet.

Under fjolåret var löneökningarna i näringslivet klart lägre än i offentlig sektor, speciellt i kommunsektorn. Sedan slutet av förra året har löneökningarna i näringslivet tagit lite mera fart medan löneökningarna i kommuner och landsting i stället har dämpats. Löneökningstakten i kommunerna, där lönerna ökade snabbast under 2017, låg i genomsnitt på 2,6 procent under det första kvartalet 2018, vilket är ganska nära utvecklingen i näringslivet.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den tudelade löneutveckling vi sett under 2017. Dessa effekter klingade av under slutet av förra året. Samtidigt är den svenska konjunkturen stark och efterfrågan på arbetskraft hög, vilket till slut bör visa sig även i näringslivets löneutveckling, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.