Nu är Piteå-Tidningen den enda kvarvarande socialdemokratiska morgontidning, som fortfarande ägs av arbetarrörelsen, detta sedan Värmlands Folkblad sålts till lokalkonkurrenten, moderata Nya Wermlands-Tidningen. S-tidningen i Karlstad har i många år motstått frestelsen att låta sig köpas upp av sina privata konkurrenter.

”För att långsiktigt säkra en framtida utveckling av tidningen och de nödvändiga tekniska investeringar som på sikt krävs har VF:s styrelse beslutat att sälja tidningen”, lyder VF-ledningens motivering till denna affär.

– En liten aktör i tidningsbranschen har svårt att göra de investeringar som krävs. NWT-koncernen har ett tiotal publikationer och kan samordna både produktion och administration och kan dessutom dela på kostnader för ny teknik. Det ger helt nya utvecklingsmöjligheter för Värmlands Folkblad, säger styrelsens ordförande Sten Fransson.

– Värmlands Folkblad är en välskött tidning, men NWT-koncernen kan tillföra långsiktiga resurser för att utveckla tidningen, främst på det digitala området. Vi ser också betydande samordningsfördelar med koncernens övriga tidningar, i första hand inom kundtjänst, teknik, administration och produktion, säger NWT-koncernens VD Mats Muregård.

De senaste åren har de S-märkta landsortstidningarna, en efter en, övergått i de borgerliga konkurrenternas ägo. Det har setts som enda utvägen för att undvika nedläggning. Eftersom dessa S-tidningar uppburit statligt presstöd har det varit attraktivt för deras konkurrenter att förvärva dem och fortsätta utgivningen. Dock inte alltid. Både Folket i Eskilstuna och Dagbladet i Sundsvall har lagts ner av sina nya ägare.

När S-avisorna tagits över av de ekonomiskt starkare konkurrenterna har tidningarna kunnat fördjupa samarbeten och samverkan både redaktionellt, tekniskt och kommersiellt. Att de inte blivit helt och hållet sammanslagna beror på att den uppköpta tidningen kunnat fortsätta att kvittera ut statliga miljonbidrag från presstödet, pengar som hamnat hos de nya ägarna – som därigenom kunnat hålla igång utgivningen av annars förlusttyngda S-blad.

Fortfarande finns tio socialdemokratiska flerdagarsutgivna morgontidningar, med egna redaktioner och S-märkta ledarsidor:

• Norrländska Socialdemokraten, NSD i Luleå (ägs av moderata Norrköpings Tidningar, som även driver NSD:s konkurrens, moderata Norrbottens-Kuriren)
• Piteå-Tidningen (lönsam tidning som fortfarande ägs av arbetarrörelsen lokalt)
• Västerbottens Folkblad (ägs av liberala Västerbottens-Kuriren)
• Länstidningen i Östersund (ingår tillsammans med lokalkonkurrenten centerpartistiska Östersunds-Posten i Mittmedia)
• Arbetarbladet i Gävle (ägs av Mittmedia som också ger ut liberala Gefle Dagblad)
• Dala-Demokraten i Falun (ägs av Mittmedia som också äger lokalkonkurrenten liberala Dalarnas Tidningar)
• Värmlands Folkblad (ägs från 1 mars av moderata Nya Wermlands Tidningen)
• Folkbladet i Norrköping (ägs av moderata Norrköpings Tidningar)
• Östra Småland i Kalmar (ägs  av Gota Media som även ger ut lokalkonkurrenten moderata Barometern)
• Sydöstran i Karlskrona (ägs av Gota Media som även ger ut lokalkonkurrenten liberala Blekinge Läns Tidning)

Utöver dessa flerdagarsutgivna s-tidningar utges tidningen Ångermanland, som uppstått efter en fusion mellan Nya Norrland (S) och Västernorrlands Allehanda (M) och som ägs av liberala Örnsköldsviks Allehanda. Tidningen Ångermanland har två ledarsidor, en S-märkt och en liberal.

Också Gotlands Tidningar har två ledarsidor, en socialdemokratisk och en centerpartistisk. Den tidningen är resultatet av en sammanslagning av Gotlands Folkblad (S) och Gotlänningen (C). Norrköpings Tidningar (M) äger Gotlands Tidningar och även öns moderata Gotlands Allehanda.

Det finns dessutom tre socialdemokratiska ”lågfrekventa dagstidningar”, Aktuellt i Politiken, Stockholms Tidningen och Ny Tid i Göteborgsområdet. De ägs av socialdemokratiska partiet och utkommer en gång i veckan.

Aftonbladet, Sveriges största dagstidning, har en S-märkts ledarsida. Men aktiemajoriteten i denna kvällstidning ligger hos norska mediebolaget Schibstedt, som även ger ut moderata Svenska Dagbladet. Den fackliga huvudorganisationen LO har kvar nio procent av aktierna i Aftonbladet.