Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning visar att moderaternas väljare anser det fria skolvalet vara viktigt, men samtidigt är många negativa till vinstuttag.

– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra. De anser att det fria skolvalet är viktigt, men samtidigt är många emot vinstuttag i skolan – och de är för statligt ansvar för skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Inte ens hälften av de moderata väljarna anser att det egna partiet har den bästa skolpolitiken. Samtidigt uppger så många som 4 av 10 M-väljare att de är beredda att rösta på ett annat parti om det partiet skulle ha bättre skolpolitik.

M-väljarna prioriterar det fria skolvalet högre än övriga väljargrupper. 50 procent av de tillfrågade väljarna uppger att de är negativa till vinst i friskolor. Moderata väljare ser inte valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra.

En klar majoritet av M-väljare anser också att staten bör ta över ansvaret för de skolor som är kommunala.