Finansminister Magdalena Andersson har lämnat senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för budgeten.

- Sverige står i ett helt annat läge än för fyra år sedan. Arbetslösheten har pressats tillbaka med 300 000 fler människor i jobb, vi har en god tillväxt och stora underskott har vänts till överskott. Vi har sparat 166 miljarder och betalat av på statsskulden som i år hamnar på sin lägsta nivå sedan 1977. Vi har rustat oss – både för att möta ett sämre läge och för att lösa de stora uppgifter som ligger framför oss. Nästa mandatperiod behöver vi prioritera. Att hantera klimatförändringen och det faktum att vi blir 300 000 fler äldre i Sverige det närmaste decenniet kräver stora resurser. Då har vi inte råd med stora skattesänkningar för de som tjänar mest, säger finansministern.

Jämfört med föregående prognos revideras tillväxten för innevarande år upp med 0,3 procentenheter till 2,9 procent, främst tack vare att BNP-tillväxten visade sig bli starkare än väntat det andra kvartalet.

Arbetslösheten förväntas fortfarande sjunka ytterligare under prognosperioden, till 6,1 procent. Sysselsättningsgraden ligger fortsatt på den högsta nivån sedan början av 90-talet och både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har reviderats upp sedan den senaste prognosen.

Andelen personer som är beroende av sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller försörjningsstöd är den lägsta sedan 1981 och beräknas fortsätta sjunka.

Den offentliga sektorns finansiella sparande har reviderats upp med cirka tio miljarder kronor både för innevarande år och nästa år.

- Redan i budgeten för 2018 la vi in stora reformer som trappas upp ytterligare 2019. Vi fortsätter ta steg i avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten, vi gör stora klimatinvesteringar och gör en miljardsatsning för minskade skolklyftor, avslutar Magdalena Andersson.