Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Maria Ågren förlorar nu även sin lön och tjänst i Regeringskansliet. Statens ansvarsnämnd har beslutat att avskeda henne därför att hon ”grovt åsidosatt sina åliggande mot regeringen”.

När Maria Ågren tvingades avgå som chef för Transportstyrelsen förflyttades hon till Regeringskansliet där hon fick behålla sin generaldirektörstitel och lön. Det är den sedvanliga tågordningen när myndighetschefer tvingas lämna sina jobb.

Men när det framkom att Maria Ågren, utöver att hon avsatts, genom ett strafföreläggande dömts till böter på grund av att hon gjort sig skyldig till ett brott mot Sveriges säkerhet, begärde regeringen att Statens ansvarsnämnd skulle pröva om hon inte dessutom borde avskedas också från Regeringskansliet.
Den frågan har nu ansvarsnämnden avgjort och skriver:

”Det förhållandet att hon, som chef för Transportstyrelsen, har gjort sig skyldig till ett brott mot Sveriges säkerhet har inneburit att hon grovt har åsidosatt sina åligganden mot regeringen.  En generaldirektör handlar alltid under eget tjänsteansvar. Att hon kan ha informerat om eller förankrat sina ställningstagande i styrelsen eller Regeringskansliet påverkar inte hennes ansvar. Därför finns en grund för avskedandet.”

Maria Ågren har kommenterat beslutet skriftligen:

”Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag inom staten. Nu får jag i stället ta med mig erfarenheterna i mitt fortsatta yrkesliv. Erfarenheter som bland annat handlar om ledarskap i svåra situationer och krishantering”.