Regeringen tillsätter en utredare som ska se över en mer jämlik vård i hela landet.

– Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Vården ska vara jämlik, av god kvalitet och bygga på bästa tillgängliga kunskap. För att det ska bli verklighet behöver vi hjälpas åt, regeringen och landstingen, och i vissa fall kommunerna. Det ska den utredning vi nu tillsätter arbeta med, säger socialminister Annika Strandhäll.

– För att du ska få den bästa vården behöver vi satsa på personalen och se till att de har tillräckligt många kollegor, hinner göra sitt jobb bra och har bra tillgång till kunskap. För att nå dit vill regeringen, utöver stora satsningar, förtydliga att vårdgivarna har ett ansvar för att detta sker. Det kommer regeringen göra i en kommande förordningsändring, för det spelar mindre roll om vi arbetar fram bra kunskap om vårdens personal aldrig hinner ta till sig den, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utredaren ska arbeta för att statens arbete förstärker och väl fungerar ihop med den organisation för kunskapsstyrning som landstingen gemensamt byggt upp. På så sätt ska ett nationellt sammanhållet system formeras.