Ge kommunerna mer makt över bostadsbyggandet, men samtidigt ska staten ställa hårdare krav på kommunerna att ordna bostäder för hushåll med låga inkomster, enligt en ny rapport från ESO.

De senaste årens kraftiga bostadsbyggande räcker inte med växande köer till hyreslägenheter och stigande priser på bostäder är det fortfarande svårt, särskilt för låginkomsttagare, att hitta en bostad.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) anser att kommunerna ska styra vilken typ av bostäder som får byggas inom ett visst område, oavsett om byggprojektet sker på kommunal eller privat mark. Bostadsprojekt som riktar sig till låginkomsttagare ska vidare kunna få dispens från regler för exempelvis strandskydd. Men staten behöver ställa hårdare krav på socialt fokus i de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen.

– Det är en rättvisefråga att alla kommuner är med och tar sin del av ansvaret för bostadsförsörjningen. Men staten behöver också hjälpa till genom att ta en del av infrastrukturkostnaderna och lättare kunna ge dispens från regler som försvårar för kommunerna, säger Hans Lind, en av författarna till rapporten.