Regeringen vill att eleverna lär sig mer matematik och utökar undervisningstiden i grundskolan och motsvarande skolformer med 105 timmer per år. Utökningen motsvarar en timme per vecka för årskurs 7-9.

– Alldeles för många elever missar behörigheten till gymnasiet för att man har svårt för matematiken. Med mer tid får fler chansen att knäcka svåra moment och nå kunskapskraven. Vi följer den ursprungliga planen för utbyggnad av matematikämnet, så de elever som nu får mer matematik har varit de första som fått det redan från årskurs ett genom en stegvis utökning av timantalet över stadierna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen utökar dessutom den garanterade undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan. Skolverket föreslår att timmarna läggs i årskurserna 6-9. Regeringen instämmer i detta, även om timmarna formellt fördelas stadievis på mellan- och högstadiet. Beslutet innebär också att den garanterade undervisningstiden i elevens val minskar med lika många timmar. Förändringen kommer inte att inverka på skolans möjlighet att erbjuda eleverna ett nybörjarspråk.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.