Nordiska rådet har gjort en nordisk kartläggning av reglerna för godkännande av utländska utbildningar. Man kommer fram till att de nordiska länderna ska samarbeta mer för att göra det lättare för personer som kommer att använda sin kompetens och utbildning.
Prognoser om befolkningstillväxten och den globala flyktingkrisen visar att invandringen till de nordiska länderna fortsätter att öka de kommande åren.

I Norden har man länge samarbetat kring godkännande av utländska utbildningar, men det finns också skillnader mellan länderna. Rapporten visar att länderna har olika krav, procedurer och praxis för godkännande.

– Vi måste ha ett bra och förutsägbart system för att erkänna kompetens från utlandet. När vi läser om invandrare som inte får arbete trots höga kvalifikationer är det dåligt både för den enskilde och för samhället. Här har vi mycket att lära av varandra i Norden. Därför har vi velat sätta fokus på detta när vi i år har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, säger Norges kunskapsminister Henrik Asheim.

Rapporten beskriver hur de nordiska länderna godkänner utländska utbildningar och yrkeskvalifikationer samt erbjuder kompletterande utbildningar.

Rapporten visar att det finns många aktörer på detta område, många informationskanaler och många som möter invandrare i sin vardag. Samtidigt saknas gemensamma system och regelverk för att reglera godkännande av utbildningar. Rapporten rekommenderar därför bättre information till användarna, bättre samordning både på nationell och regional nivå samt ännu mer samarbete mellan de nordiska länderna.