Allianspolitiken börjar nu splittras upp mellan de fyra partier som hållit ihop i vått och torrt i åtta års gemensamt regerande. På tisdagen släppte Folkpartiet sin separata budgetmotion och bjöd på – skattehöjningar!

I en debattartikel i tisdagens Svenska Dagbladet förklarar partiledaren Jan Björklund och nye ekonomisk-politiske talespersonen Erik Ullenhag att de föreslår mer pengar till försvaret än övriga partier (av vilka fem har enats över blockgränsen om hur mycket som ska skjutas till de närmaste åren) och att de finansierar satsningen genom att höja miljö- och klimatskatter och ger mindre pengar till myndigheter.

Anslaget i Folkpartiets budgetmotion är att visa upp tydliga skillnader jämfört med regeringens vårändringsproposition. Men den avviker förstås också från övriga allianspartiers förslag. Regeringspolitiken döms ut och påstås föra Sverige i fel riktning med ”breda skattehöjningar på anställda och de företag som vill anställa”:

– Folkpartiet väljer i dag en annan väg. Vi föreslår i vår vårbudget långtgående reformer för fler jobb. Det handlar om en ny lärlingsanställning, en förändrad arbetsrätt, trepartssamtal om ökad lönespridning, en obligatorisk a-kassa och ett konsekvent nej till breda skattehöjningar på jobben. I ett läge när regeringen försämrar rut-avdraget och höjer skatten för att anställa äldre väljer vi en motsatt väg och vidtar reformer som ökar drivkraften att arbeta och använda fler rut-tjänster.”

Om det brutna allianssamarbetet skriver Björklund och Ullenhag:

– Folkpartiets vårmotion är också det första budgetalternativ något av partierna inom Alliansen på egen hand presenterat på nio år. Det signalerar en ny fas i ett fortsatt nära allianssamarbete, men också en ny fas för oss som ett självständigt parti. De fortsätter:

– Vår ambition är att under de kommande åren bygga upp en egen trovärdighet i, och en egen analys av, den ekonomiska politiken. Under tiden i regeringsställning var det svårt att bygga upp en självständig ekonomisk profil. Vår vilja är att ändra på detta.

Folkpartiets största ”budgetgåvor” är två miljarder kronor redan nästa år till försvaret samt en miljardsatsning på äldre.

– Vi är inte beredda att möta en ökad rysk militär aktivitet i Östersjön och kärnvapenhot mot nordiska örlogsfartyg med ytterligare försvarsneddragningar.

För att klara högre försvarsutgifter än vad regeringen föreslår och för att ha råd med fortsatta rot- och rut-satsningar samt sänkta arbetsgivaravgifter för unga vill FP höja miljö- och klimatskatter och skära ned kostnaderna för statliga myndigheter – genom att flytta ut dem till billigare lokaler utanför Stockholms innerstad. Om det innebär fler utlokaliseringar till andra delar av landet framgår inte. Sannolikt handlar det om att myndigheterna ska leta lokaler i huvudstadens ytterområden och i grannkommuner.

Jan Björklund och Erik Ullenhag avslutar sitt debattinlägg i SvD med att försöka göra troligt att de klarar av att både fortsätta allianssamarbetet och köra mer som eget parti:

– Sverige behöver en stark opposition med en ansvarsfull ekonomisk politik för fler jobb som senast 2018 är redo att åter träda in i regering. Till detta ska Folkpartiet bidra genom att både vårda samarbetet inom Alliansen och på egen hand ta fram en politik för de utmaningar vår ekonomi står inför.