Regeringen vill stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

– Nu skärper vi lagstiftningen för att våra nationella minoriteters mänskliga rättigheter ska tillgodoses, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Propositionens förslag innebär bland annat att alla kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För de 81 kommuner som ingår i förvaltningsområden så stärks rätten till äldreomsorg och förskola på minoritetsspråken.