De kommersiella radiostationerna Mix Megapol, NRJ och RIX FM har nu fått tillstånd av Myndigheten för press, radio och tv, MPRT, att sända över varsitt nationellt nät – vilket ska göra det möjligt för dem att öka sina reklamintäkter.

Myndigheten för press, radio och tv har nu – för första gången – delat ut nationella tillstånd för analog kommersiell radio.

Radioaktörer har länge efterlyst möjlighet att sända över större områden, detta för att förbättra de kommersiella förutsättningarna. Intresset var stort med 22 ansökningar från 7 sökande.

– Större sändningsområden är bra för konkurrens och mångfald och kan leda till en bättre balans mellan public service-radio och kommersiell radio. Det gynnar hela radiomarknaden, säger MPRTs generaldirektör Charlotte Ingvar-Nilsson.

De tre bolagen, som sammanlagt betalar sändningsavgifter på drygt 916 miljoner kronor, kan inleda sina nationalla sändningar 1 augusti 2018.

Myndigheten har även utlyst 35 regionala/lokala tillstånd i 21 sändningsområden, sista dag för ansökan är den 16 november 2017.