Kränkande behandling och mobbning är den största riskfaktorn för att utveckla psykisk ohälsa, visar en undersökning från Länsförsäkringar genomförd bland både chefer och medarbetare.

Såväl cheferna (18 procent) som medarbetarna (22 procent) menar att kränkande behandling/mobbning på arbetsplatsen är den största riskfaktorn för att utveckla arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Därefter kommer hög arbetsbelastning i kombination med låg kontroll som nummer två på listan (17 procent av cheferna och 19 procent av medarbetarna). För cheferna kommer som nummer tre – dåligt arbetsklimat och konflikter, medan medarbetarna pekar på dåligt ledarskap.

– Det som anses vara den största riskfaktorn för att utveckla psykisk ohälsa är inte otydlighet utan att utsättas för kränkande behandling eller mobbning på arbetsplatsen, säger Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Var tredje chef och medarbetare anser att meningsfullt arbete är viktigaste må-bra-faktorn. Som nummer två listar cheferna balans mellan arbete och fritid (15 procent) medan medarbetare väljer ut bra lön (15 procent). Cheferna anger på tredje plats bra lön (12 procent) och medarbetarna balans mellan arbete och fritid (14 procent).

Bland medarbetarna är det något fler män (17 procent) än kvinnor (12 procent) som anser att balans mellan arbete och fritid och bra lön är viktigaste må-bra-faktorerna.

– Kvinnor lägger i stället något större vikt vid ett gott och personalorienterat ledarskap än män, säger Kristina Ström Olsson.