Moderaterna, nu på egen hand utanför Alliansen, lägger om sin jobbpolitik. Över en miljard ska satsas på förslag för fler jobb. Och då handlar det inte om skattesänkningar. Det framgår av moderatledningens förhandsinformation i en debattartikel i Dagens Nyheter om partiets kommande vårbudgetmotion.

Moderaterna är först ut med att berätta om hur de ser på alternativet till den vårbudget, som regeringen lagt på riksdagens bord. Alla fyra allianspartierna i opposition har aviserat att de ska presentera varsina egna budgetförslag under den här mandatperioden.

Under de åtta år som moderatledda regeringar styrde Sverige låg tyngdpunkten i jobbpolitiken på att få fram nya jobb via skattestimulanser, först och främst genom de så kallade jobbskatteavdragen.

Men de tre i den nya M-ledningen som undertecknat debattinlägget, partiordföranden Anna Kinberg Batra, ekonomisk-politiske talespersonen Ulf Kristersson och arbetsmarknadspolitiska talespersonen Elisabeth Svantesson, kommer med mer riktade åtgärdsförslag, som de sorterat in under tre huvudpunkter.

1. Fler vägar in till det viktiga första jobbet.
Att bekämpa det nya utanförskapet handlar i hög utsträckning om att ge unga och utrikesfödda effektiva och riktade insatser för att kunna komma in på arbetsmarknaden. Därför föreslår Moderaterna 200 miljoner kronor för att rätten att läsa in såväl grundläggande som särskild behörighet till högskolestudier på Komvux ska utökas till att bli en generell rättighet som omfattar alla som är behöriga till sådan utbildning.

Moderaterna vill också införa matchningsanställningar, en ny anställningsform som ska hjälpa långtidsarbetslösa och utöka lärlingsjobben till att även omfatta långtidsarbetslösa och nyanlända, en grupp med särskilt stora svårigheter att få det första viktiga jobbet. En sammanlagd satsning på 240 miljoner.

2. Fler jobb i växande företag.
M-ledningen berömmer sig av att under sin tid i regeringen ha genomfört närmare 600 regelförenklingar, men att man nu behöver gå vidare för att få fler att vilja starta eget. Ett förslag är att kravet på aktiekapital halveras till 25.000 kronor. Dessutom ska rätten till tjänstledighet för att starta företag förlängas från dagens sex månader till minst ett år, vilket gör det enklare för fler att våga ta steget till entreprenörskap.

3. Bättre förutsättningar för omställning och ett längre arbetsliv.
För att öka möjligheterna att kombinera arbete och studier vill Moderaterna att fribeloppet, den inkomst man kan tjäna utan att studiemedlet minskar, höjs från dagens dryga 170.000 kronor till över 200.000 kronor per kalenderår. Möjligheterna till extra studieveckor för den som fyllt 40 år ska utökas och åldersgränsen för studiemedel höjas till 60 år. Det är en satsning på 147 miljoner kronor.

– I den moderata vårmotionen lägger vi förslag för att Sverige ska kunna mer, möta utmaningar och ta vara på möjligheter utan att kompromissa med långsiktigt ansvar för statens finanser, avslutar Kinberg Batra, Kristersson och Svantesson sitt jobbpolitiska manifest, som blir mer detaljerat när partiet inom kort presenterar sitt alternativ till S/MP-regeringens ändringsbudget.