Regeringens beslut i dag, torsdag, att erkänna staten Palestina tas emot som ”modigt och historiskt” av Palestinas president Abbas. Men på hemmaplan kritiseras beslutet av oppositionen.

– Syftet med Sveriges erkännande av staten Palestina är att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Vi vill bidra till att skapa mer hopp och framtidstro bland de unga palestinier och israeler som annars riskerar tro att det saknas alternativ till dagens situation, säger utrikesminister Margot Wallström (S).

Regeringen anser att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av Palestina är uppfyllda.
Enligt Margot Wallström har reaktionerna inom EU varit positiva. Hon konstaterar att EU-länderna är eniga om en tvåstatslösning. Sedan är det de enskilda regeringarnas sak att bestämma om de vill erkänna Palestina. Sverige blir det 135:e landet i världen att erkänna staten Palestina.

Regeringen antog vid sitt sammanträde på torsdagen även en femårig biståndsstrategi med kraftigt ökat stöd till palestinskt statsbyggande. Det bilaterala biståndet till Palestina ökar med 500 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor den kommande femårsperioden, utöver Sveriges omfattande humanitära bidrag.

– Det svenska stödet syftar bland annat till att underlätta för palestinier att försörja sig och kunna bo kvar, stärka kvinnors inflytande och öka motståndskraften mot miljö- och klimatförändringar. Det ökade biståndet innebär ett stöd till alla moderata och icke våldsbejakande krafter i Palestina som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställhet, säger biståndsminister Isabella Lövin (MP).

Palestinas president Abbas välkomnar Sveriges beslut och anser att det är modigt och historiskt, säger talespersonen Nabil Abu Rudeina, enligt AFP. Däremot är den israeliske utrikesministern, Avigdor Lieberman, kritisk, han dömer ut det svenska erkännandet som han säger är ”förkastligt”.

Också på hemmaplan kritiseras regeringens agerande. Folkpartiets utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson tycker att regeringen är för tidigt ute. Man borde vänta till dess att den palestinska regeringen får full kontroll över sitt territorium och syftar på att Hamas, inte den Abbas-ledda regeringen, kontrollerar Gaza.