Hur påverkas klimatet av molnen? Den frågan söker ett 40-tal forskare svar på under sommarens forskningsexpedition med isbrytaren Oden, som 31 juli ger sig av till Arktiska oceanen för att där förtöjas vid isflak.

Just nu pågår förberedelser ombord på Oden som ligger vid kaj i Helsingborg inför expeditionen som startar den 31 juli. Under ungefär en månad kommer isbrytaren Oden att ligga förtöjd vid ett stort isflak i Arktiska oceanen. Ett 40-tal forskare kommer att arbeta ombord med att göra mätningar och samla in prover och data från såväl hav och is som luft. Proverna kommer bland annat att hjälpa forskarna att bättre förstå molnens viktiga roll i det arktiska klimatsystemet.

– Från Sjöfartsverkets sida är vi glada att kunna bidra till att Sveriges mångåriga forskningsverksamhet i Arktis kan fortgå och det också en fördel att fartyget kan nyttjas även när det inte är is runt våra egna kuster, säger säger Tomas Årnell, Affärsområdeschef Isbrytning på Sjöfartsverket.

Klimatet i Arktis, Norra ishavet, förändras snabbare än någon annanstans på jorden. En av de tydligaste följderna av uppvärmningen är en krympande havsis, särskilt på sensommaren. Molnen spelar en viktig roll i det arktiska klimatet eftersom de bland annat reflekterar och sprider strålning från solen och jorden, vilket styr hur havsisen fryser och smälter. Att bättre förstå hur dagens klimatförändringar påverkar Arktis, och hur det i sin tur påverkar det globala klimatsystemet, är en nyckel till att kunna göra prognoser för framtidens klimat.

Oden byggdes 1988 och är den enda svenska isbrytaren med arktisk isklass. Fartyget har fungerat som basfartyg för internationella forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har i samverkan sedan 1991 regelbundet genomfört forskningsexpeditioner med Oden i polarområdena. Årets expedition är ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och amerikanska National Science Foundation.