Bara under de senaste fyra kvartalen har antalet sysselsatta i Sverige ökat med 84 000, något som motsvarar antalet invånare i Växjö eller Karlstad. Den jämförelsen gör arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), som är mycket nöjd med utvecklingen på svensk arbetsmarknad.

I ett uttalande framhåller regeringens arbetsmarknadsansvariga minister det faktum att arbetslösheten är nu nere på 6,2 procent, siffror som Sverige inte sett sedan strax före finanskrisen 2008. Inte minst bland ungdomar är utvecklingen stark, vilket avspeglas i den lägsta andelen långtidsarbetslösa ungdomar på 10 år.

Ylva Johansson hänvisar till den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) från Statistiska centralbyrån, SCB, som belyser det andra kvartalet 2018 och som verifierar att utvecklingen på svensk arbetsmarknad är fortsatt mycket stark.

• Arbetslösheten fortsätter att sjunka och är nu nere på 6,2 procent. Det är en minskning med 1,7 procentenheter sedan regeringen tillträdde. Bland kvinnor uppgår arbetslösheten till 6,0 procent och bland män 6,4 procent.

• Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska och uppgår nu till 15,9 procent – en minskning med 6,7 procentenheter sedan regeringen tillträdde. Antalet arbetslösa ungdomar har minskat med 52 000 personer.

• Andelen långtidsarbetslösa ungdomar har minskat med 2,4 procentenheter och motsvarar idag 10,7 procent av den totala gruppen arbetslösa ungdomar, vilket är den lägsta siffran på 10 år. I antal handlar det om en minskning med 8 000 personer till att nu omfatta 9 000 personer – den lägsta siffran under hela 2000-talet.

• Sedan det tredje kvartalet 2014 har arbetslösheten minskat med 7,2 procentenheter för inrikes födda och 10,4 procentenheter för utrikes födda ungdomar. Skillnaden mellan grupperna har minskat med 3,2 procent. Arbetslösheten bland inrikes födda ungdomar ligger nu på 13,1 procent och bland utrikes födda på 29,6 procent.

– Det är så klart mycket glädjande att se den här positiva utvecklingen. Bara under de senaste fyra kvartalen är det 89 000 fler människor som har ett jobb att gå till. Det är en ökning som motsvarar ett helt Växjö eller Karlstad. Det visar att regeringens insatser ger resultat. Men nu ska vi se till att skillnaden fortsätter att minska mellan inrikes- och utrikes födda på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.