Skatt på vitvaror, men rabatt på att reparera dem. Det är några av de nya skatteregler som träder i kraft 2017.

I samband med att riksdagen beslutade om statsbudgetens utgiftsramar för nästa år klubbades också de nya skattereglerna. Totalt ska de öka statens inkomster med 2,5 miljarder kronor.

Här är några av de nya reglerna:

Gränsen för att betala statlig skatt på arbetsinkomster höjs inte så mycket som tidigare år. Det gör att fler får betala statlig skatt.

De som har en miljöbil som tjänstebil får också i fortsättningen ett lägre förmånsvärde, men det begränsas till 10 000 kronor.

En kemikalieskatt införs på vitvaror och elektronik. Skatten ska tas ut från den 1 juli nästa år.

Reparationer av vitvaror i hemmet ger rut-avdrag.
Momsen på reparationer av cyklar, skor och kläder sänks från 25 till 12 procent.

Resor till och från jobbet ger avdrag bara för kostnader över 11 000 kronor per år. Nu går gränsen vid 10 000 kronor.

Egenföretagare får sänkta arbetsgivaravgifter för en första anställd.

Företagens avdrag för representation slopas. Däremot höjs det momsbelopp som får tas upp.

Datahallar får lägre energiskatt på el. Företag med ekonomiska problem kan inte få rabatt på elskatten.

Företag med en omsättning på mindre än 30 000 kronor per år behöver inte betala moms.

Skatterna på alkohol och tobak höjs.

Länk till riksdagens dokument