Regeringen har beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet.

- Skolsystemet samlas nu bakom de nationella målsättningar som togs fram och förankrades av profession och forskning i Skolkommissionen, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.
-Målsättningarna bör vara utgångspunkten för strävanden på alla skolor och hos deras huvudmän och utgöra en viktig del i arbetet med att förbättra och utveckla den svenska skolan. De ska inte ersätta eller minska betydelsen av de krav, mål och riktlinjer som redan finns i styrdokumenten, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.

Kommunalrådet Ebba Östlin ska biträda utbildningsdepartementet med att utveckla och förankra delmålen för de nationella målsättningarna. Delmålen ska komplettera de övergripande nationella målsättningarna som regeringen har beslutat om. Ebba Östlin har tidigare varit särskild utredare i utredningen om utbildning för nyanlända.