Statskontoret ska starta ett statligt nätverk mot korruption. Regeringen vill ha koll på myndigheter som gör stora inköp eller verkar nära byggbranschen.

Statskontoret ska utarbeta riktlinjer för att underlätta för arbets- eller uppdragstagare som vill slå larm internt eller externt.

Regeringen har tidigare gett Statskontoret i uppdrag att analysera Statens fastighetsverks arbete med en god förvaltningskultur.