Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling.

De nya lagarna utgår från tvingande EU-regler som utvecklar den reglering som nu gäller för upphandling. Miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat utrymme. Förändringarna börjar gälla 1 januari 2017.

Riksdagen sa dock nej till de delar av förslaget som handlar om att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal. Enligt regeringsförslaget skulle sådana krav ställas i upphandlingens slutfas men riksdagen anser att det kommer vara svårt att genomföra i praktiken och att det kommer föra med sig oönskade konsekvenser. Bland annat skulle många små företag få svårare att vara med i upphandlingsprocesser.

Riksdagen sa också nej till regeringens förslag om att ge upphandlade myndigheter rätt att ställa krav på att företagen ska erbjuda sina anställda försäkringar och tjänstepension. Riksdagen anser att det riskerar att missgynna svenska företag då reglerna inte är lika långtgående inom EU-rätten.

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, anser att riksdagen sviker arbetstagarna.

– Ett högt tonläge har lett till låsningar i stället för kompromissvilja. Nu är vi tillbaka på ruta ett och är fortfarande fast i en situation där det går att vinna upphandlingar genom att konkurrera med sämre löner och villkor. Det missgynnar de företag som har rimliga villkor för sina anställda, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

TCO har arbetat fram ett förslag som skulle innebära att Sverige uppfyller sina skyldigheter gentemot EU. I förslaget är mindre upphandlingar undantagna, samtidigt som det inte går att vinna stora offentliga kontrakt genom låga löner till de anställda.

– TCO:s kompromiss skulle leda till rimliga regler vid offentlig upphandling. Den innehåller bland annat ett undantag för mindre upphandlingar, så att små- och medelstora företag inte drabbas nämnvärt. Jag hoppas att regeringen och allianspartierna nu sätter sig vid förhandlingsbordet med vårt förslag som utgångspunkt. Att bryta mot EU-rätten är allvarligt och inget som Sverige ska ägna sig åt, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

 

Fler riksdagsbeslut