Tillgången till rent vatten blir ett allt större problem i världen. Men en finsk utredning tror att norden kan bidra med lösningar.

I Norden är kunskapen kring vatten- och sanitetsfrågor på toppnivå och därför har de nordiska länderna stora möjligheter att bidra till att lösa vattenproblemen, enligt utredningen.

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet i år och vatten är ett av ordförandskapets huvudteman. Med utredningen vill man lyfta fram det nordiska samarbetets möjligheter inom vattensektorn.

Det behövs, enligt utredningen en plattform där aktörerna kan mötas samt byta information och erfarenheter.

Plattformen skulle kunna användas för att hitta finansiering för nordiska projekt på marknader utanför Norden, som Kina och utvecklingsländer. Men om de nordiska länderna ska öka sin betydelse globalt krävs resurser och intresse på hög politisk nivå slår man fast i utredningen.