Svenska ministern Kristina Persson, lovade under Nordiska rådets session i Stockholm att gå igenom fakta  i skatteproblemet som drabbar norska pensionärer bosatta i Sverige.

Norrmannen Knut Storberget har, som medlem i Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott, arbetat i många år för pensionärernas sak.

– Jag är glad för att Sverige äntligen tar initiativ till en genomgång av fakta i det här ärendet, säger Storberget, talesperson för Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott.

Bakgrund

Före den 4 april 2008 beskattades pensioner från andra nordiska länder i det land som pensionen utbetalades från. Vid det nordiska skatteavtalets senaste ändring av den 4 april 2008 ändrades reglerna så att pensioner från en annan nordisk stat kan beskattas både i det land från vilken utbetalningen sker och i det land mottagaren är bosatt – det vill säga i detta fall beskattas pensionen både i Norge och i Sverige (med avräkning).

I Sverige valde man att göra ett undantag för de som bosatt sig i landet innan reglerna ändrades. Emellertid har de svenska skattemyndigheterna informerat vissa av de pensionärer som flyttat till Sverige efter den 5 april 2008, och till och med sommaren 2012, som om de tidigare reglerna fortfarande gällde, vilket lett till att denna i huvudsak låginkomstgrupp fått oväntade och omfattande skattekrav. Några uppges också ha hamnat hos kronofogden.